Privacy

Privacy statement

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Hanneke Janssen van Healing Senses by Hanneke, als uw coach, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Hanneke Janssen van Healing Senses by Hanneke dient uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat:

 • zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Privacy gebruik van gegevens

Als uw behandelend therapeut/coach heeft Hanneke Janssen van Healing Senses by Hanneke als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen, na uw expliciete schriftelijke toestemming, ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
 • Verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/ intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Hanneke Janssen een factuur kan opstellen.

Als Hanneke Janssen vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal Hanneke Janssen u eerst informeren en ook hier expliciet uw toestemming voor vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de nota

Op de nota die u ontvangt staan:

 • Uw naam
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult

Om met u afspraken te maken en te kunnen communiceren heb ik uw telefoonnummer en mailadres vastgelegd.
Met het maken van een afspraak bij Healing Senses by Hanneke gaat u akkoord met bovenstaande. Bij bevestiging van uw eerste afspraak zal dit document worden meegezonden.

0%
Revive yourself

Take some time. Treat yourself. You deserve it.

Change your energy. Change your life.

0%
Revive yourself

Take some time. Treat yourself. You deserve it.

Change your energy. Change your life.

0%
Revive yourself

Take some time.
Treat yourself.
You deserve it.

Change your energy.
Change your life.